Proiect

remo_2

Obiectivele proiectului REMO sunt

 • promovarea mobilității regionale pentru educație și formare profesionale (EFP) a tinerilor care învață în Europa
 • îmbunătățirea calității și eficienței în mobilitatea EFP prin instrumente adecvate
 • prin cooperare între EFP și piața muncii
 • punând accent pe transparența aptitudinilor și competențelor

Prin urmare, va fi dezvoltat o platformă online și o rețea permițând tuturor celor implicați în educația și formarea profesională (EFP) de a fi informat, de a se informa și de a conecta / interacționa unii cu alții în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare a acțiunilor de mobilitate (învățare și mobilitate de lucru). Platforma online va facilita planificarea, organizarea și punerea în aplicare a mobilității EFP pentru studenți, organizații EFP și piața muncii.

Pașii care vor fi luate pentru a realiza acest lucru

 • elaborarea unui studiu de cercetare introductiv privind nevoile și cerințele grupurilor țintă în ceea ce privește platforma REMO
 • elaborarea descrierilor de proces ISO 9001: 2008, luând în considerare cele 10 descrieri de proces cheie din Carta Europeană pentru Calitate în mobilitate și standardele și cerințele Sistemului European de Credite Transferabile de educație și formare profesională (ECVET)
 • stabilirea unei platforme online, ce va servi ca mediu de schimb și interacțiune, oferind descrieri de proces ISO dezvoltate 9001: 2008 pentru mobilitate
 • înființarea unei rețele de stakeholderi și organizații interesate în scopul de a oferi o structură sustenabilă de cooperare

Grupurie țintă REMO sunt

 • Organizațiile EFP care trimit studenți
 • Organizațiile EFP care primesc studenți
 • Studenți care participă la mobilități EFP
 • Autorități publice EFP
 • Reprezentanți de interes (firme și angajați)
 • Agenții și experți de dezvoltare regională