Produse

În cadrul proiectului vom dezvolta patru produse principale, care vor fi accesibile publicului larg.

remo_3

Studiu de cercetare

Pentru a dezvolta un mediu, care satisface nevoile și cerințele tuturor grupurilor țintă, întreprindem o cercetare introductivă în Europa. Din acest motiv studenții din EFP inițială, organizațiile EFP, managerii de resurse umane și stakeholderii externi vor fii întrebați despre:

 • dimensiuni regionale, dat fiind faptul că REMO încurajează mobilitatea în țările europene învecinate
 • mobilitate, pentru că dorim să profităm de experiențele, opiniile și nevoile din cadrul unei mobilități de muncă sau de studii, pentru a furniza informații utile și adecvate
 • platforma online, deoarece dorim să știm care sunt acele caracteristici importante și conținuturi, care inluențează dezvoltarea noastră
 • rețeaua, fiind membru va garanta o abordare sustenabilă și o gamă largă de servicii accesibile.

REMO_ResearchStudyReport

REMO_StudiuDeAnaliză_SumarExecutiv_RO

 

Descrierile de Proces

Descrierile de proces constituie documentul de bază în ceea ce privește implementarea calitativă al mobilității de EFP inițială în proiectul REMO. Vor fi dezvoltate descrieri coerente de procese de calitate ISO 9001:2008 pe baza următoarelor documente:

 • descrieri de procese din Carta Europeană penrtu Mobilități de Calitate (European Charta for Quality in Mobility)
 • instrumentele de transparență al Sistemului european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) și
 • cerințe și standarde conform ISO 9001 (standard internațional privind calitatea procesului)

Platforma REMO

Ca structură și rezultat de bază al proiectului, care are rolul principal pentru conectarea tuturor grupurilor țintă, platforma REMO va constitui baza pentru schimbul de know-how, de experiențe, precum și pentru opțiuni de căutare concretă pentru oragnizațiile care trimit și primesc studenți, și nu în ultimul rând pentru studenții EFP.

Toată lumea, care este implicată în educația și formarea profesională (EFP) va fi capabil

 • să fie informat
 • să informeze pe alții și
 • să ia legătura și să interacționeze unii cu alții pentru planificarea și implementarea acțiunilor de mobilitate (mobilitatea în scop de învățare și de muncă).

Paltforma online va permite studenților, organizațiilor EFP și pentru piața muncii următoarele:

 • planificarea
 • organizarea și
 • implementarea unei mobilități EFP.

www.remonetwork.eu

Rețeaua REMO

Prin asigurarea unei structuri juridice, care este capabil să mențină și să sprijină obiectivele atinse de-a lungul proiectului, rețeaua REMO asigură de asemenea o structură durabilă pentru relații de lungă durată între organizațiile participante. Astfel, rețeaua va:

students looking at tablet pc at school
 • fi o entitate legală (asociație non profit)
 • avea membri (persoane fizice și entități juridice) din toate țările participante, reprezentanții principali ai grupului țintă al proiectului REMO,
 • avea un program de lucru elaborat pentru următoarele doi ani, după finalizarea proiectului,
 • avea un plan financiar pentru a finanța activitățile de proiect și
 • avea un statut juridic pentru rețea.