Conferință de informare pentru organizațiile care trimit/primesc studenți

Aceste organizații sunt companii din diferite sectori, care trimit studenții lor EFP la alte organizații pentru un stagiu sau  cu scop de formare practică sau care primesc studenți EFP pentru stagiu la organizația lor. Evenimentul va avea lor în Slovenia, în februarie 2016.

show the whole content

Conferință de informare pentru organizațiile EFP

Această conferință se adresează organizațiilor EFP, din domeniul formării profesionale inițiale, cum ar fi școlile EFP, centre de formare EFP și factorii de decizie politică pentru instituțiile EFP, care se dedică problemelor și discuțiilor referitoare la asigurarea calității în mobilitatea EFP. Evenimentul va avea lor în Austria, în aprilie 2016.

show the whole content

Eveniment de informare pentru studenți din EFP inițială

Eveniment dedicat studenților din EFP inițială, ca unul dintre cei mai importanți grup țintă al proiectului. Evenimentul va fi oferit într-o formă  creată special pentru acești tineri, implicându-i în mod activ. La acest eveniment vor participa și organizațiile, care trimit și primesc studenți, care la rândul lor vor avea posibilitatea să se prezinte și vor […]

show the whole content